Sequence, 2020

VAN 26 JUNI 2020 TOT 27 SEPTEMBER 2020

Exhibition of Veerle Michiels & Jonas Vansteenkiste

Sinds 2010 werken Veerle Michiels en Jonas Vansteenkiste samen aan een reeks projecten (Front, Fragile Memory, Façadisme, Leitmotiv, Sequens, Bang Bang) die het artistieke verlangen van de herinnering in beeld brengen. De spanning tussen het zichtbare en het onzichtbare vormt een constante in hun werk. Vaak vormt het (idee) monument het uitgangspunt dat ze omvormen tot een nieuw kunstwerk. Door het te gebruiken als basis of als uitgangspunt van een kunstwerk, wordt het niet alleen gereactiveerd, maar ook opgenomen in een ruimer kader dat de grenzen van ruimte en tijd ver overstijgt.

 

In dit werk van Veerle Michiels en Jonas Vansteenkiste wordt het monument een metafoor voor de kunst en het dilemma van de kunstenaar die uit zijn persoonlijke reserves aan herinneringen, emoties en verlangens moet putten, om zijn relatie tot de werkelijkheid, de mens, de wereld en zijn geschiedenis, op een publieke manier vorm te geven. Door het aftasten van de limieten tussen het publieke en het private, het gemeenschappelijke en het individuele, onderzoeken Veerle Michiels en Jonas Vansteenkiste ook de grenzen van de kunst.

"Sequence" onthult de vergeten historische, sociale en culturele context  van ‘het huis’ uit de periode van de industriële revolutie. Verschillende objecten en architectonische elementen, artefacten, die oorspronkelijk een onderdeel van ‘het huis’ vormden, worden in een nieuwe volgorde in drie rekken van blauw metaal geplaatst. De titel Sequence verwijst naar de beeldsequentie die in dit archief of stockagerek is geplaatst. Door de archivering worden de artefacten van hun anekdotiek ontdaan en ontstaat er een nieuw dialoog tussen de objecten onderling en hun omgeving. Op die manier wordt er ruimte gecreëerd om nieuwe betekenissen te genereren en wordt onze verbeeldingskracht geactiveerd om ‘het huis’ opnieuw te construeren.

Jonas Vansteenkiste in samenwerking met Veerle Michiels, 2015 – variant op Sequence, 2020.

"Sequence" onthult de vergeten historische, sociale en culturele context van ‘het huis’ uit de periode van de industriële revolutie. “Sequence” verwijst naar de beeldsequentie die in dit archief of stockagerek is geplaatst (-).